Arbeider av Per Høj

Bandwagon

Per Høj for Toyota

SMS fra Hamar

Per Høj for Norsk Tipping

Skolemateksperimentet

Per Høj for Helsedirektoratet

Telefon fra Hamar

Per Høj for Norsk Tipping

Nytt miljøarbeid fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten Oslo kommune

Bokstavdonasjon for organdonasjon

Per Høj for Stiftelsen Organdonasjon

Ny profil for NOAS

Per Høj for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)