Arbeider av Per Høj

Ren jul fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten

Jeg søler ikke, jeg lager drivstoff

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)

Film fra sør

Per Høj for Film fra sør

Keep it Green

Per Høj for Renovasjonsetaten

Blågrønt Oslo

Per Høj for Renovasjonsetaten

Kildesortering virker

Per Høj for Renovasjonsetaten

Keep it Green

Per Høj for Renovasjonsetaten

Rusken identitet

Per Høj for Oslo Kommune, Rusken

The power of kildesortering

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten

Den siste olje

Per Høj for Bymiljøetaten i Oslo – Enøk

Saatchi presenterer Bagsy

Per Høj for Renovasjonsetaten