Arbeider av Snøhetta Design

Det kristianske uttrykket

Snøhetta Design for Høyskolen Kristiania

Ordnett

Snøhetta Design for Kunnskapsforlaget