Stripe

VFX, Animasjon, Postproduksjon

I dag handler alt om idéen og ikke mediet. Stripe har fokus på å være medienøytral og stadig utvikle vår brede kompetanse - både kreativt, teknisk og artistmessig.

Stripe leverer VFX, Animasjon og postproduksjon til film, reklame, tv, web og print.

Tidslinje

 

 

Stripe er involvert i et arbeid:

Move to Trash

Arbeid

Stripe er nevnt i en artikkel:

Stripe og Postmenn slår seg sammen

Stripe er involvert i et arbeid:

Det kunne vært verre

Arbeid