Priser vunnet av TRY

Gull, Promo og aktivering Gullblyanten 2016

Gull, Finans Gullblyanten 2011

Gull, Omdømme Gullblyanten 2011

Gull, Integrert Gullblyanten 2016

Gull, Integrert Gullblyanten 2019

Gull, Samfunn Gullblyanten 2012

Gull, Onlinefilm Gullblyanten 2015

Gull, Samfunnsinformasjon - enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009

Gull, Print Gullblyanten 2016

Gull, Mobil Gullblyanten 2014

Gull, Integrert kampanje Gullblyanten 2009

Gull, Kjøretøy Gullblyanten 2011

Gull, Radio/Audio Gullblyanten 2018

Gull, Håndverk Gullblyanten 2010

Gull, Integrert Gullblyanten 2018

Gull, Årets Håndverk - Tekst – enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009

Gull, Finans Gullblyanten 2011

Gull, Profil Gullblyanten 2010