Velg et sertifisert byrå

KF-merket er et kvalitetsstempel som innebærer at byrået oppfyller kvalifikasjonskravene til medlemskap i Kreativt Forum og er RRA-sertifisert.

KF-merket er et kvalitetsstempel som innebærer at byrået oppfyller kvalifikasjonskravene for sertifisering og fullt medlemskap i Kreativt Forum. KF-merking ble innført for første gang i 1972, den gang under navnet RRA-merking.

Kvalifikasjonskravene forutsetter at selskapet til enhver tid skal være uavhengig, upartisk og objektivt, at det skal tilby en tilstrekkelig og velkvalifisert bemanning, at det drives i samsvar med god forretningsskikk og Kreativt Forums etiske retningslinjer, og at det har en velordnet økonomi som tilfredsstiller kravene fra leverandører, medier og kunder. KF-sertifiserte byråer må ha minst én RRA-sertifisert medarbeider med ansvar for at byråets arbeid holder seg innenfor de etiske og juridiske rammene for reklame.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.