Gjensidige.no

Sendt inn av
BEKK
Kunde
Gjensidige
Medieplassering
Internett
Gjensidige.no ble lansert i forbindelse med ny visuell profil. Profilen skulle bryte med bransjespråket og hjelpe Gjensidge til å ta posisjonen som det mest kundeorienterte selskapet i Nordisk forsikringsbransje. Gamle Gjensidige.no var teksttunge sider preget av mye repetisjon. Gjensidige ønsket seg et mer fleksibelt nettsted. Et nettsted som spiller på visuelle virkemidler, bygd opp av mekanismer som gjør at de slipper å vedlikeholde samme innhold på flere steder. Det var særdeles viktig at nettsidene skulle ha en sterkere avsenderidentitet, og samtidig ivareta brukervennlighet og være handlingsfokusert. Man kan ikke å bryte bransjespråket ved bare å legge et nytt design på etablerte internettkonvensjoner. Vi lagde et modulsystem. Hver modul løser en oppgave og har et tydelig og enkelt formspråk som gjenspeiler hvordan Gjensidige opptrer ovenfor sine kunder. Modulene er selvstendige, både i uttrykk og innhold, og kan gjenbrukes på alle sider hvor det er behov. Gjennomgående har modulene en kontrollert tilfeldig plassering. Dette er en metafor over at livet er uforutsigbart. Noe har man kontroll på, noe skjer tilfeldig. Et visuelt grep som sammen med illustrasjonene er med å menneskeliggjøre uttrykket på sidene. Nye Gjensidige.no bryter med konvensjoner for hvordan store merkevarer fremstår digitalt og skaper en umiddelbar gjenkjennelse.

Bidragsytere

 • Anders Nerø Tangen BEKK
  Grafisk Design
 • Erlend Tangen Istad /Dinamo
  Grafisk Design
 • Magnus Revang /BEKK
  Annet (må beskrives)
 • Stian Krosby /BEKK
  Annet (må beskrives)
 • Lars Bæk /BEKK
  Annet (må beskrives)
 • Amund Thune Børresen/Gjensidige
  Annet (må beskrives)
 • Torstein Aas Hansen /Gjensidige
  Annet (må beskrives)
 • Dagfinn Reinertsen/BEKK
  Annet (må beskrives)
 • Marit Andreassen/BEKK
  Prosjektleder
 • Frode Hansen/BEKK
  Webutvikling
 • Cathinka Walberg/BEKK
  Webutvikling
 • Magne Davidsen/BEKK
  Webutvikling
 • Sebjørn Birkeland/BEKK
  Webutvikling
 • Rune Forberg/Enonic
  Webutvikling
 • Mads Boye/Gjensidige
  Webutvikling
 • Carl Christian Broch/Gjensidige
  Webutvikling