Generalforsamling i Kreativt Forum

Tirsdag 23. mai avholdes generalforsamling i Kreativt Forum og Servicekontoret for Kreativt Forum. Kaffe og registrering fra kl 16:00, møtet starter kl 16:30.

Tid: Tirsdag 23.mai 2017, kl 16:00-18:00 (Kaffe og registrering fra kl 16:00 Møtet starter kl 16:30)
Sted: Kreativt Forum, Fredensborgv 24A, Oslo

 

Agenda for Generalforsamlingen er, i henhold til vedtektene:

1.  Styrets årsberetning
2.  Fastsettelse av årsregnskap og balanse 2016
3.  Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2017
4.  Fastsettelse av medlemskontingent enkeltmedlem for 2017
5.  Fastsettelse av budsjett for 2017
6.  Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
7.  Valg av styre og styreleder for perioden 2017/18
8.  Valg av etisk utvalg
9.  Fastsettelse av styrets godtgjørelse
10. Valg av valgkomité 2018

 

Dersom du har forslag til andre saker som du vil at Generalforsamlingen skal behandle, ber vi om skriftlig melding innen tirsdag 2.mai til Benedikte Løvdal eller Eldar Skylstad

 

Endelig dagsorden og underlag kan lastes ned her (NB! Lukket medlemsområde, krever innlogging)


Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.