EACA-Workshop: Nye inntektsmodeller med Tim Williams

EACA og Kreativt Forum inviterer til et matnyttig webinar med Tim Williams fra Ignition Consulting Group. Webinaret har som mål å hjelpe byråer med nye innovative prismodeller og en bedre og mer bærekraftig økonomi.

Arrangeres av Kreativt Forum

Bilde 14 04 2023 klokken 13 51

Mens de fleste andre moderne virksomheter har en dynamisk, mangefasettert prisstruktur, har byråer i vår sektor kun et sett med timepriser. De har en begrenset beholdning av timer de selger til sine kunder, noe som setter et selvpålagt tak på både inntekt og overskudd.

I denne nye 90-minutters nettbaserte workshopen viser Tim Williams fra Ignition Consulting Group hvordan byråer kan erstatte sin nåværende salg av arbeidstimer med en faktisk inntektsmodell. Williams vil vise hvordan byråene kan prise tjenestene sine basert på verdien de skaper, i stedet for kostnadene de pådrar seg.

Williams vil vise byråene hvordan man kan skape det økonomiske pusterommet byråene trenger for å investere i nye talenter, utvikle nye tilbud og skape nye bærekraftige inntektskilder.

Noen av temaene som vil bli belyst:

  • Utvikle en inntektsmodell, ikke bare en kostnadsstruktur.

  • Å dyrke en diversifisert prisportefølje.

  • Selge løsninger i stedet for tjenester.

  • Bygge en virksomhet som er lettere å skalere, men vanskeligere å duplisere.

  • Fjerne ditt selvpålagte overskuddstak.

  • Tjen penger på det du vet, ikke bare det du gjør.

  • Institusjonalisering av prissetting (ikke kostnadsberegning) som en kjernekompetanse.

Tim Williams er leder av Ignition Consulting Group, et internasjonalt konsulentselskap som bistår byråer med verdiskaping og nye forretningsmodeller. Han har jobbet med organisasjoner i Nord og Sør-Amerika, Europa, Asia og Australia/New Zealand. Han er en anerkjent forfatter og hyppig bidragsyter i ledende markedsføringspublikasjoner som Advertising Age, Adweek, Communication Arts,Campaign, Admap og The Drum.

Webinaret gjennomføres via Zoom, i regi av EACA i samarbeid med Kreativt Forum.