Gullblyanten

På grunn av de nye restriksjonene og utfordringene det medfører er innleveringsfristen utsatt til 11. februar 2021.

I år er det et nytt innleveringssystem, og det er nå åpent for innsendelse.

Arrangeres av Kreativt Forum

Bilde2

Innsendelse

Send inn arbeid her.

Fordi det er et nytt system i år, oppfordrer vi til å ikke vente til aller siste frist før du begynner å bruke det.

Vi anbefaler også at det kun opprettes én bruker per byrå, slik at samme person har oversikten og at alt havner på samme faktura.

Innsendelsesfristen er utsatt til 11. februar 2021

Fysisk arbeid

Eventuelle fysiske elementer må leveres/sendes med bud til Kreativt Forum, Fredensborgveien 24A, 0177 Oslo innen 11. februar kl 12:00.

Merkes med navn på arbeid og kategori.

NB! Skriv ut og fest på «package slip» for det aktuelle arbeidet (ikonet vises under hvert enkelt arbeid i «My entries» ETTER at du er ferdig med å legge inn alle arbeid og har gått videre til betaling.

«I et år hvor det aldri har vært mer utfordrende å lage kreative jobber, har det aldri vært viktigere med en konkurranse som hyller de som viser at det er mulig.»

– Caroline Riis og Eirik Sørensen, jurypresidenter Gullblyanten 2020

GB19 Stemning 1 TH 7561
GB19 stemning 1 TH 7180
GB19 stemning 1 TH 7175
GB19 stemning 1 TH 7170
GB19 stemning 1 TH 7135
Gull stemning 1 TH 7368
GB19 stemning 1 TH 7124
GB19 stemning 1 TH 7067
Gullmikken 1 TH 7538
KF Aerespris 1 TH 7892
KF Aerespris 1 TH 7891
Gullmikken 1 TH 7523
Gullmikken 1 TH 7501

Gullblyantens formål er å vise det beste av kreativ kommersiell kommunikasjon i Norge. Gullblyanten skal bidra til å heve ambisjonsnivået og inspirere den enkelte utøver til kreativitet, kreativ problemløsning, nyskapning og fornyelse. Uten å kaste vrak på etablerte konsepter, skal konkurransen være en katalysator for den utvikling og dristighet som påkreves for å bringe norsk kreativ kommersiell kommunikasjon og design videre.

Gullblyanten er den største og viktigste konkurransen i sitt slag i Norge. Den ble første gang arrangert i 1989, og var en etterfølger av Form og Årets Utvalgte.

Skjermbilde 2020 11 17 kl 14 04 46
Takk til våre gode samarbeidspartnere.