IPA Effectiveness Essential Certificate

Introkurs til effektiv kommunikasjon fra IPA

Arrangeres av Kreativt Forum

IPA Effectiveness Essentials Certificate, er et online grunnkurs på engelsk som tilbys av IPA i tilknytning til EACA. Effektivitet har alltid vært det som reklame og markedsføring skal dreie seg om, og har aldri vært viktigere enn i dag. Bransjen kjemper med kortsiktighet, mangel på investering i kommersiell kreativitet, kampen om forbrukernes oppmerksomhet og endret forbrukeratferd. Disse utfordringene vil ikke forsvinne ved å ta kurset, men de 10 modulene av til sammen 10 timer, vil tillate deg å ta mer informerte, mer innsiktsfulle og mer strategiske beslutninger.

IPA Effectiveness Essentials Certificate 3 2