Markedsjus

Kreativt Forums årlige kurs i markedsjus gir en solid og oppdatert innføring i sentrale rettsregler. Kurset er åpent for alle og arrangeres i samarbeid med advokat Harald Sommerstad og Forbrukertilsynet.

Arrangeres av Kreativt Forum

Markedsjuss
  • RRA-sertifisering til alle som gjennomfører kurset og består eksamen

Kurset er praktisk rettet med aktuelle eksempler, problemstillinger og saker hentet fra hverdagen i byrå og på kundesiden. Kurset legger også grunnlaget for RRA-sertifisering (ReklameRettsligAnsvarlig). Sertifiseringen er obligatorisk for våre byråmedlemmer, og er en garanti for at det finnes tilstrekkelig markedsrettslig kompetanse på huset. For å bli sertifisert, kreves det at du består en eksamen.

Hvem bør delta?

Kurset er skredderydd for alle som jobber med reklame, kommunikasjon, PR, markedsføring. Både på byrå og kundesiden.

Hva inneholder kurset?

  • Grunnleggende innføring i regler knyttet til markedsføring overfor forbrukere
  • Varemerker og design, opphavsrett (merkevare, produkt, logoer, slogans osv.)
  • Praktisk rettighetsklarering og bruk av andres rettigheter
  • Informasjon om KF sitt avtaleverk (for byråer)
  • Q&A - spørsmål
Markedsjuss bilde