KF Frokost: Nudging - hva påvirker folks valg?

Dette frokostmøtet gir deg en innføring i 5 forskjellige nudgingmetoder du kan bruke når du ønsker å påvirke folks valg. Frokostmøtet er online og gratis for medlemmer i Kreativt Forum.

Arrangeres av Kreativt Forum

NUDGING 3 jpg
  • I følge forskere tar vi 35.000 valg hver dag, men hvor mange av disse valgene er bevisst?

For å forstå nudging, må vi først forstå hvordan folk tenker og tar avgjørelser, og hva som påvirker alle valgene våre i løpet av en dag.

Det å velge innebærer vurderinger som risiko versus sikkerhet, kortsiktig eller langsiktig gevinst, rett og galt. Mye av det vi gjør er automatisert som frigjør kapasitet til handlinger som krever tid, refleksjon og utdypende informasjon. På dette frokostmøtet lærer du mer om nudgingteori og at måten vi presenterer valgalternativer på alltid har innvirkning på beslutningene folk tar. Det blir en kombinasjon av teori og praktiske eksempler.

Hvem bør delta?

Frokostmøtet passer for alle som jobber med markedsføring, enten på byrå- eller kundesiden.

Foredragsholder:

Irmelin Bergh fra Netlife. Irmelin har doktorgrad i psykologi og lang erfaring med atferdsendring. Til daglig jobber hun som strategisk rådgiver i Netlife og hjelper kunder med å forstå hvordan folk tenker og hva som skal til for å endre atferden deres.

  • Skjermbilde 2021 02 09 kl 15 02 12

    Irmelin Bergh

    Rådgiver/Phd i Netlife

Meld deg på / kjøp billett her:

Alle som vil delta må registrere seg. Du får tilsendt en link før webinaret starter. Enn så lenge må alle fylle ut firmaadresse selv om du er KF medlem.

Webinaret er nå fullt!

Vi har begrensede plasser på frokostwebinaret og det er nå fullt. Webinaret blir lagt ut på lukket område til alle KF medlemmer i etterkant.