Fra arkivet

Arbeidet er fra arkivet og er derfor ikke tilpasset den nye KF-løsningen. Ønsker du å gjøre endringer eller fjerne «Fra arkivet»-notisen kan du oppdatere arbeidet. Her ser du hvordan.

I tillegg til å angi en god tittel og en god beskrivelse av arbeidet, finnes følgende muligheter:

Mediekarusell

Karusellen støtter både bilder, video og lyd, h.h.v. .jpg, .png, .mp3, .mp4 og .mov. Anbefalt størrelse på film og bilde er minimum 1170x600. Det første elementet i listen over mediefiler er det elementet som blir brukt til «thumbnail» når arbeidet refereres til omkring på KF.no. NB: For at mediefilene skal fungere optimalt på alle plattformer, konverteres og komprimeres de. Dette kan ta noe tid og gjøres helt automatisk.

Heispitch

Alle oppfordres til å spesifisere en «heispitch» på arbeidene sine. Denne teksten vil følge arbeidet når det refereres til omkring på KF.no, f.eks i en artikkel.

Eiere

Dersom arbeidet er gjort i tett samarbeid mellom flere byråer kan dette defineres i feltet «Eiere». Da vil alle disse byråene kunne redigere arbeidet, og byråene vil bli kreditert som hovedavsendere. Dersom det er øvrige samarbeidspartnere på arbeidet, defineres dette i «Involverte»-fanen.

Involverte

For at KF.no skal oppleves best mulig, anbefales det at alle involverte byråer og bidragsytere knyttes opp til arbeidet. Her er det stor fleksibilitet til å definere byråtyper og hvem som har gjort hva. Arbeidet vil dukke opp i profilen til de involverte.

Priser

Alle arbeider kan tildeles priser fra forskjellige reklame- og designkonkurranser rundt om i verden. Dette gjøres av byråene selv og vil smitte over på alle involverte sine profiler, både byråer og enkeltpersoner. Savner du noen priser? Kontakt oss her

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.