87205 bad11 original

Trygve Selmer

Bachelor i teknologi og en bakgrunn innenfor salg og salgsledelse, markedsføring, rådgivning og personlighetsutvikling. Vant med å jobbe strategisk og har også erfaring som kurs- og foredragsholder.