Kreativt Forums 4 bud i byråkonkurranser

Så langt har over 50 byråer bekreftet at de stiller seg bak «4 bud», som beskriver hva slags premisser i byråkonkurranser de vil akseptere fremover. Målet er mer bærekraftige byråkonkurranser.

Som medlem i Kreativt Forum stiller vi oss bak følgende «4 bud i byråkonkurranser», som gjelder tilbud av tjenester fra reklame- og designbyråer til annonsører.

Bakgrunnen for dette er å sikre en mer bærekraftig bransje, som ivaretar både faget, folkene og økonomien i bransjen. Vi gjør dette fordi vi brenner for kreativitet som strategisk virkemiddel, og fordi vi først og fremst vil levere høyest mulig verdi for våre eksisterende kunder. Da er det viktig at vi ikke gir bort verdien av kjerneproduktet vårt gratis.

1. Det er forventet at leveranse, timebruk, vurderingskriterier og økonomisk størrelse på kundeforholdet er tydelig kommunisert. Det må være samsvar mellom verdien på et potensielt kundeforhold med tanke på varighet og budsjett, og omfanget på arbeidet som ønskes levert av byrået.

2.
De ulike fasene og tidsfristene i fremdriftsplanen for konkurransen skal være forutsigbare og kommuniseres tydelig fra start, og overholdes begge veier. Byrået må ha en reell mulighet til å vurdere om vi har kapasitet til å være med på hele prosessen, og vet når vi kan forvente en potensiell oppstart på samarbeidet.

3. En byråkonkurranse skal ideelt sett bestå av to deler, som ikke kan slås sammen: Prekvalifisering og finale med inntil 3-5 byråer.

a) I prekvalifiseringen skal faktorer som kjemi, byråkompetanse, team-sammensetning, CV, referanser, tidligere jobber og erfaring være dominerende.

b) Finalen bør være av begrenset omfang, men det er rom for å be om eksempelvis strategiske betraktninger, mulige veivalg og en avgrenset workshop. Det skal ikke leveres kreative konsepter, løsninger, kampanjer og/eller designskisser til uttak i flere kanaler. Det kan unntaksvis leveres på dette, dersom det kompenseres for leveransen økonomisk og leveransen er tydelig avgrenset.

4. Annonsøren betaler for alle deler av leveransen, som de velger å gå videre med, fra valgt byrå. Det er ikke lov å bruke noen av leveransene fra øvrige byråer. Disse eier byråene selv. Dette er også regulert i åndsverkloven.

Ved å stille oss bak innholdet i disse budene, forplikter vi oss til å gjøre vårt ytterste for å sikre at anbuds- og innkjøpsprosesser er så tett på disse som mulig.

Foto Jet
Foto Jet 2
Foto Jet 4
Foto Jet 12

I alfabetisk rekkefølge:

 • Ahlin Novateur
 • Allegro kommunikasjon
 • Anorak
 • Anti
 • Apriil
 • Atyp
 • Behalf
 • Bleed
 • Breakfast
 • Brunch Oslo
 • Bureau
 • CATCH
 • Chili
 • Creative Futures (en del av EssenceMediacom)
 • Cretalux
 • Deadline
 • Dinamo
 • Edge Branding
 • Fasett
 • Feed
 • Fjuz
 • Fuel
 • Good Morning Naug
 • GR&EI
 • HK Reklamebyrå
 • Hyper
 • Involve
 • JCP PRAD
 • Kreator
 • Kult Byrå
 • Los&Co
 • Mana Communication
 • Maskinen
 • Mediesmio
 • Melvær&co
 • Minnesota Agency
 • Morgenstern
 • Mos
 • Mvh
 • Narrativ
 • Neue
 • Nord DDB
 • Nosleeptillbrooklyn
 • Oslo Reklamebyrå
 • Panorama Design
 • Per Høj
 • Pol
 • Publicis Kitchen
 • Riktig Spor
 • Ring 2
 • Rosenborg Reklame
 • Schjærven
 • SDG TBW
 • Smeh
 • Tante Randi
 • Trigger
 • TRY Reklame
 • Von kommunikasjon
 • WAL