Artikler: Nye virkeligheter

Politisk TV-reklame: Går vi glipp av noe?

Har vi gått glipp av noe ved å ikke tillate politisk tv-reklame i Norge?, spør Axel Bjørne-Larsen o…

Et «digitalt» oppgjør

Du blir ikke digital av et kurs eller en utdannelse. Du må være det. Heldigvis har alle denne mulig…

Mot en talestyrt hverdag

Talegjenkjenningsteknologien er i en rivende utvikling, og vi har knapt har sett begynnelsen. Det v…

Merverdi på papir

Printmediet lever, men ikke som i tidligere tider. Julie Hjortland har snakket med redaktør Veronic…

Unge hoder i åpent landskap

Hvordan kan dere kapre unge hoder? Gjennom å tilrettelegge for hva vi bryr oss om.

Markedsføring i dopaminrusens tid

«Ting går så mye fortere i dag» er ikke lenger en vag følelse, det er en virkelighet turbodrevet av…

AD + Tekst ≈ Sant

Den siste tiden har flere stadfestet sin misnøye med at de tradisjonelle reklameskolene ikke lenger…

Verdensmester eller altmuligmann?

Arbeidsmarkedet endrer seg i takt med teknologien, og kompetansen øker samtidig som spesialtjeneste…

Markedsføreren og maskinene

Menneskets rolle i de intelligente systemers æra.

Nye virkeligheter

Som følge av ny teknologi og en medievirkelighet i rivende utvikling, har markedsførere store utfor…