Verdensmester eller altmuligmann?

Arbeidsmarkedet endrer seg i takt med teknologien, og kompetansen øker samtidig som spesialtjenestene finner vei til kundene. Fremtidens arbeidsmarked for kommunikasjonsstudenter kommer til å se anderledes ut.

73582 6e6de original
Er det for mye forskjellig rot i verktøyskuffen din, eller har du akkurat det som skal til? Foto: utsnitt fra en annonsekampanje for Norske Rørleggerbedrifters Landsforening av Bates United.

Om en måneds tid er jeg og mange nyutdannede kreative ute på markedet, og vi er mange som vil inn i kommunikasjonsbransjen. Konkurransen er hard, og plassene er få. Det blir viktig å kunne skille seg ut som søker. Men for å skille seg ut, bør vi vise oss som allsidige, eller bør kompetansen spisses? En av de som har klart å skille seg ut blant mange er Takin Kroop. Han har startet sin egen bedrift, holder internasjonale foredrag og profilerer seg selv som «Facebook-fyren» Hans tips til å skille seg ut i fremtidens jobbmarked er å finne noe man kan innenfor det du tror arbeidsmarkedet trenger.

Takin Kroop (24). Internasjonal foredragsholder, digital rådgiver og daglig leder i Pilot Media.


– Man skiller seg ut ved å bruke tid og ressurser på å fremheve de egenskapene man ønsker å bli kjent for. Jeg fikk en fot innenfor Fanbooster mens jeg studerte. Her møtte jeg på Geir Sand Nilsen, som på den tiden var innovasjonssjef i selskapet. Han hadde brukt tid på å ta tittelen «mobilguru», og alle som trengte det visste at han kunne mobil. Dette lærte Takin av, og brukte tiden til å bygge opp tittelen «Facebook-fyr» Folk bruker den tilegnelsen og henter inn Takin når det trengs hjelp innenfor det feltet. Han tenker at i takt med utviklingen av teknologi kommer det mer og mer spesialiserte tjenester.

Hva tenker du om fremtiden, må vi kunne litt av alt eller alt om litt?

– Jeg tror vi kommer til å se et skifte mot spesialiserte tjenester i fremtiden. Årsaken til dette er at det kommer flere og flere byråer, de byråene som vinner er de som er villige til å samarbeide om en kunde. Vi har allerede i en håndfull sammenhenger jobbet tett med byråer, i form av å bistå med vår kompetanse på Facebook, både operativt og strategisk. Kunden får da mulighet til å velge seg den kompetansen de trenger.

Hvordan tror du det kommer til å påvirke kommunikasjonsbransjen?

– Jeg tror det kommer til å utfordre de eksisterende modellene som finnes. Det finnes flust av muligheter som gjør at kundene kan tilegne seg kompetanse eksternt. Men selvsagt er det kommunikasjonsbransjen som besitter kompetanse og årelang erfaring. Derfor tror jeg vi kommer til å se et maktskifte fra byrå til kunde. Der kunden bestemmer hva de trenger, og når de trenger det.

Så hva må vi gjøre som studenter?

– For at dagens studenter skal markere seg i fremtidens arbeidsmarked er de nødt til å finne måter å skille seg ut på. Man er nødt til å finne sin egen x-faktor som gjør at man står frem foran de flere hundre som uteksamineres i samme kull. Dette kan kanskje skje ved at man spesialiserer seg innen et område og viser sin kunnskap via blogg, på Twitter og Linkedin, der fremtidige arbeidsgivere kan se den enkeltes kompetanse.

Etablerte metoder utfordres

Vi som utdanner oss innenfor kommunikasjon går spennende tider i møte. Det er nye vaner, ny teknologi og nye måter å kommunisere på. Dette kan bli en mulighet til å stikke seg ut, slik som Takin, han der Facebook-fyren, har gjort. Men det er ikke bare denne delen av arbeidsmarkedet som endrer seg, etablerte metoder utfordres også, som det klassiske AD/tekst- samarbeidet. Neste uke stiller Rebekka spørsmålet: er kombinasjonen AD+tekst utdatert?

***

Som følge av ny teknologi og en medievirkelighet i rivende utvikling, har markedsførere store utfordringer i vente. Dette er en artikkelserie som kikker på både fallgruver og muligheter, skrevet av studenter hos Westerdals Oslo ACT. Dette er skribentene:


Axel Bjørne-Larsen: Axel går andre året på tekstlinjen på Westerdals Oslo ACT. Han er spesielt interessert i hvordan reklame kan endre seg i takt med nye medievaner.
Rebekka Emilie Nord-Varhaug: Rebekka Emilie jobber seg gjennom en bachelor i Art Direction ved Westerdals Reklameskole, som hun fortsatt velger å kalle det. Hun har tidligere utdannet seg ved NKH innen reklame og merkekommunikasjon.
Julie Hjortland Valsø: Julie fullfører siste året på Tekst og skribent ved Westerdals Oslo Act, og jobber for tiden hos Monster Digi med konseptutvikling og sosiale medier.
Mats Abrahamsen: Mats fullfører for tiden sin Bachelor i IT med Digital markedsføring på Westerdals Oslo ACT. Han brenner for å kombinere markedsføring med teknologi og analyse.