Priser vunnet av Apt

Gull, Samfunnsinformasjon - enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009

Gull, Håndverk Gullblyanten 2016

Gull, Integrert kampanje Gullblyanten 2009

Gull, Design – Web/Animasjon Gullblyanten 2015

Gull, Film Gullblyanten 2015

Gull, Årets Håndverk - Tekst – enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009

Gull, Mobil Gullblyanten 2014

Gull, Publikasjoner og media Gullblyanten 2010

Gull, Finans Gullblyanten 2011

Gull Gulltaggen Relation 2015

Gull, Kampanje tjenestetilbydere Retailprisen 2015

Gull Retailprisen 2015

1 stjerne STELLA 2014

Sølv, Interaktive medier - kampanjesider Gullblyanten 2009

Sølv, Kjøretøy Gullblyanten 2012

Sølv, Utendørs/Omgivelser Gullblyanten 2014

Sølv, Print – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2009

Sølv, Drikkevarer Gullblyanten 2011