Arbeider av McCann Oslo

Festmiddag

McCann Oslo for Widerøe

Festmiddag

McCann Oslo for Widerøe

Kvinnene i mitt liv

McCann Oslo for Statoil Fuel & Retail Norge