Gjensidige med nytt grep for kundeutbytte

Etter flere år med Olsenbanden, ruller Gjensidige og Ernö ut et nytt konsept for forsikringsselskapets store, årlige begivenhet: utbetalingen av kundeutbytte.

Som eneste forsikringsselskap deler Gjensidige overskuddet med kundene sine i form av kundeutbytte. I år for 10. år på rad. Fortellingen om denne unike kundefordelen, har gjennom flere år blitt fortalt gjennom Egon, Benny og Kjell og deres jakt på pengene til Gjensidige – som til bandens store skuffelse allerede er utbetalt til kundene.

Olsenbanden-kommunikasjonen har levert fantastiske resultater gjennom de siste fem årene. Både i form av markante økninger i kjennskap og kunnskap om ordningen, og gjennom å ha blitt premiert i ANFO Effekt ved to anledninger, samt Stella, Gullfisken, Gulltaggen og Gullblyanten.

– Det er med skrekkblandet fryd at vi går bort fra et konsept som har skapt rekordhøye resultater år etter år. Når vi likevel gjør det, er det fordi analyser peker på at vi kan skape ytterligere effekt gjennom å bygge mer opp under det Gjensidige står for, sier markedssjef Gro Grotle.

– Vårt nye konsept «Å dele er et valg» tar tak i vår egenart som selskap på en enda tydeligere måte, og kan bidra til at vi når de høye målene vi har satt oss, sier Grotle.

Helt frivillig

Det er både uventet og uvanlig at et stort børsnotert selskap deler overskuddet sitt med deg. Dette tenkte arbeidsgruppen i Ernö det var viktig å minne om: Kundeutbytte er noe Gjensidige helt frivillig velger å dele. Ikke fordi de må, men fordi de vil.

Den nye kommunikasjonen illustrerer dette gjennom en rekke små hverdagssituasjoner, hvor det heller ikke er normalt at folk flest velger å dele.

– Vi har stor tro på «Å dele er et valg» som plattform for den nye kommunikasjonen. Tilbakemeldinger fra testing er utelukkende positive. Vi evner å skape økt verdi i kundeutbytte-kommunikasjonen og oppleves som kundeorienterte når vi kommuniserer på denne måten, forklarer fagsjef for marketing, Renate Aspevik.

– Konseptet har stort utviklingspotensial, er fleksibelt og sikrer helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler og på kanalenes premisser. Dette mener vi gir større gjennomslagskraft og sikrer best mulig effekt, utdyper Aspevik.

Kampanjen inneholder et knippe filmer og annet materiell for TV, kino, web, boards og sosiale medier.