– Design er ikke bare form

En virksomhets nøkkel til suksess ligger i skjæringspunktet mellom strategi og design, noe som undervurderes av mange, ifølge professor og forfatter Wanda Grimsgaard i boken «Design og strategi», der leseren tas med på en optimal strategi- og designprosess.

90566 a1b72 original
Illustrasjon: Pexels

Wanda Grimsgaard. Foto: Gaute Gjøl Dahle– Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil. En sterk identitet gir konkurransekraft, men den oppstår først når virksomhetens mål og strategier er tydelig definert, og brukes som styringsverktøy i utvikling av kommunikasjon og visuell profil, sier forfatter og professor i visuell kommunikasjon, Wanda Grimsgaard.

Boken «Design og strategi» er utgitt av Cappelen Damm Akademisk og presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, samt et bredt utvalg av underordnede prosesser og metoder. Intensjonen er at leseren skal bruke boken som et verktøy i planleggingen og utviklingen av designprosjekter.

For virksomheten gjelder det å se verdien av design som et sentralt strategisk virkemiddel for verdiskapning, posisjonering og konkurransekraft. For designeren gjelder det å skape løsninger som er strategisk forankret, og bidrar til at virksomheten når sine mål, forklarer Grimsgaard.

– Mange tenker på design som form alene, fordi det ofte er det synlige resultatet. Av den grunn kan det være lett å undervurdere hva som kreves for å lage god design; design som er attraktivt, funksjonelt og lønnsomt. For virksomheten handler lønnsomhet oftest om måloppnåelse, og strategier som leder dit, sier hun.

Et problem som skal løses

Hun forteller videre at strategisk utvikling av design innebærer å løse problemer og åpne for nye muligheter som fører til verdiskapning for virksomheten.

– Det kan være alt fra organisatoriske endringer til å utvikle nye forretningskonsepter. Strategisk utvikling av design krever gode metoder for innsikt, analyser og strategiutvikling, og evnen til å videreføre strategien inn i designprosessen for å løse en oppgave eller en problemstilling. Et designprosjekt tar vanligvis utgangspunkt i et problem som skal løses, der utfordringen for designeren er å analysere problemet, finne rotårsaken og bidra til å løse det virkelige problemet.

Kvalitetssikring fra Dinamo

Forfatteren har jobbet tett med seniorrådgiver Annie Myhre i Dinamo i bokens siste fase. Myhre ble engasjert som fagkonsulent av Cappelen Damm Akademisk for å kvalitetssikre boken. Hun har lang erfaring med å utvikle visuelle identiteter som er godt forankret i virksomhetens forretningsstrategi. Myhre har også utviklet noen av modellene som blir presentert i boken.

Boken lanseres 20. september kl 17.00 hos Cappelen Damm i Aksersgata. Omslaget og boken er designet av grafisk designer Lars Høie.