Det norske markedet ligger bak 2022

Mediebarometeret for årets ti første måneder er klart, og på lik linje med flere nordiske og europeiske land ligger det bak fjoråret.

Foto Gary Vanderhill og Camilla Gåre
Gary Vanderhill, Trading Director i IPG Mediabrands, og Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, presenterer Mediebarometeret for oktober (Foto: Marcus Boyesen)

– Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første ti måneder, har en samlet nedgang på 5,3 prosent, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen. Sammenlignet med fjoråret er medieomsetningen som går via mediebyråene redusert med nærmere 433 millioner hittil i år.

Gary Vanderhill er Trading Director i IPG Mediabrands, og representerer mediebyråene Initiative og UM. Han kommenterer tallene etter ti første måneder slik:

– Selv om det er noen lyspunkter, så var markedet litt under forventning i oktober, sett mot en sterk oktobermåned i fjor. Det norske markedet ligger bak 2022 så langt i år, på lik linje med flere nordiske og europeiske land. Det blir spennende å se om den normalt høye omsetningen i Q4, nå kommer i løpet av årets to siste måneder. Med økende fokus på «Black Friday», eller «Black Month», vil det vise seg om omsetningen i større grad har flyttet seg fra oktober til november, sier Gary Vanderhill.

Barometer oktober 2023

Mediebarometeret fordelt på mediegruppe

TV-omsetningen har en tilbakegang på 7,6 prosent og er redusert med nærmere 208 millioner sammenlignet med samme periode i 2022.

– TV-seing tar seg, historisk sett, opp etter sommeren, men de siste tre årene har det tatt lenger tid. Selv om flere av høstens programkonsepter leverer godt, er det ikke før november når vintersporten starter, at seingen tar seg opp igjen, kommenterer Vanderhill.

Kino legger bak seg en positiv utvikling etter årets ti første måneder, med en vekst på 11,2 prosent, som tilsvarer en økning på 12 millioner kroner. Utendørsreklame har også vekst sammenlignet med samme periode i fjor, og har en omsetningsøkning på nærmere 23 millioner kroner. Det betyr en oppgang på 4,1 prosent.

I trange tider går lydvolumet opp

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på omtrent 53 millioner fra fjoråret. Det er en oppgang på 13,8 prosent. Radio har en oppgang på 12,3 prosent og utgjør over 44 millioner. Podkast viser til positiv vekst på nærmere 34,2 prosent, og over 8 millioner kroner.

– Audio har levert en imponerende vekst gjennom 2023 med både radio og podkast. Utendørs og kino holder seg godt over markedsgjennomsnittet så langt i år, selv om begge ligger under fjorårets oktobertall, sier Vanderhill

Forventer bedring for digitale medier

Digitale medier går tilbake med 5 prosent, som er en reduksjon i medieomsetning på mer enn 174 millioner. Display, søk og sosiale medier står samlet for en nedgang på over 181 millioner. Influencer marketing har en positiv utvikling og en omsetningsøkning på 6,8 millioner (+ 34,1 prosent). Printmedier og DM fortsetter den negative trenden og omsetningen via disse kanalene er redusert med 146 millioner fra i fjor, hvor DM står for en nedgang på 78 millioner (- 16,7 prosent)

– Samlede digitale medietall ligger omtrent på markedsgjennomsnittet så langt i år, men det er forventet en forbedring i november. Resultatene kan også være preget av et skifte i andel av «in-housing», og må også ses i sammenheng med lavere etterspørsel og økt kjøpseffektivitet, avslutter Gary Vanderhill.