Houens hedret fem

Houens diplom for fremragende arkitektur ble delt ut torsdag ettermiddag. For første gang gikk diplomet til et bygg oppført utenfor landets grenser.

11070 981e7 original

Houens fonds diplom deles ut av Kulturdepartementet etter innstilling fra landsstyret i Norske arkitekters landsforbund. Diplomet ble sist delt ut i 2003, og et arbeid kan tildeles pris tidligst to år etter at det er ferdig. Diplomet regnes som den fremste utmerkelsen for arkitektur i Norge.

Fem diplomvinnere For første gang gikk diplomet til et bygg oppført utenfor landets grenser, nemlig Biblioteket i Alexandria, tegnet av Snøhetta (bildet i øverste del av saken).

De øvrige fire vinnerne er:

– Varemessen i Lillestrøm, tegnet av Arne Henriksen Arkitekter.

– Terminalbygningen Gardermoen, tegnet av Aviaplan.

– Ivar Aasen-tunet, tegnet av Sverre Fehn.

– Mortensrud Kirke, tegnet av Jensen & Skodvin

Ren æresbevisning I retningslinjene for Skouens fonds diplom heter det at prisen kan tildeles «arkitekt for utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider».

Houens fonds diplom er en ren æresbevisning. Det følger ikke penger med, men det aktuelle byggverk blir prydet med en bronseplakett.

Anton Christian Houen (1823-1894) var en fremgangsrik norsk forretningsmann som opprettet flere legat og fond innen kultur og forskning.