Innovativt samarbeidsprosjekt skal løfte kreativ næring i nord

Nettverksprosjektet Skallebanken mener samarbeid er løsningen for kreativ kommersiell næring i nord. 25. oktober arrangerer de gratis fagseminar og bransjemingel i Harstad, hvor nye nettverksmedlemmer og samarbeidspartnere inviteres inn.

94750 1f519 original
Henriette Endresen (Deadline Media), Anita Tennbakk (Hipp Hurra), Martin Meisterlin (Deadline Media), Michel Diniz de Carvalho (Hipp Hurra), Hege Beate Eriksen (Chili) og Jan Roger Eriksen (Chili). Foto: Knut Åserud

Bak Skallebanken står de nordnorske byråene Hipp Hurra, Chili og Deadline media. I samarbeid med Innovasjon Norge har de gjennomført forstudie og forprosjekt hvor de har utredet hvordan man kan tenke nytt rundt organisering og samarbeid for å løfte den kreative kommersielle bransjen i nord.

– Målet er å styrke bransjens kompetanse, ressurstilgang, omdømme og konkurransekraft, sier intern prosjektkoordinator Hege Beate Eriksen i Skallebanken.

Skallebanken vil fortelle historien om nord og om den kreative krafta i det nordlige folket. Slik skal de skape en sterk og overbyggende identitet for nettverksmedlemmene. Prosjektet vil også utrede forskjellige former for samarbeidsmodeller på tvers av organisasjonsnummer.

Neste steg er et treårig hovedprosjekt, da ønsker initiativtakerne å ha med seg nye medlemmer og samarbeidspartnere fra hele landsdelen.

– Om du driver byrå med flere ansatte eller er freelance fotograf eller programmerer, er du like aktuell, sier Eriksen. Hun oppfordrer alle til å melde seg på Skallebankdagen for å få mer informasjon og for å bidra til å forme prosjektet videre.

Til Skallebankdagen kommer også Innovasjon Norge som informerer om sin satsning på kreativ næring, og Kreativt Forum, nasjonal bransjeforening for kommersiell kreativ kommunikasjon.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Det avholdes på UiT, Norges arktiske universitet Harstad, og er en del av programmet i Arctic Innovation Week.

For påmelding, program og mer informasjon, se arrangementet på Facebook.