Mediebarometeret: Forsiktig start på året

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser en forsiktig start på reklamemarkedet for 2024.

Mediebarometeret
Camilla Gåre i Mediebyråforeningen og Jarle Thalberg, forhandlingsdirektør for GroupM Nexus. Foto: Ludvig Løken

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er redusert med 4 prosent sammenlignet med de to første månedene i fjor, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

– Medieåret 2024 startet svakt som forventet. Det er stor usikkerhet i markedet og det hører vi fra de aller fleste mediekanalene, sier forhandlingsdirektør for GroupM Nexus, Jarle Thalberg, om starten på 2024.

Digitale medier går tilbake med 1 prosent, som er en reduksjon i medieomsetning på nærmere 6 millioner. Det er display, søk og video som samlet står for en nedgang på 16 millioner, hvor video har en nedgang på 8 millioner alene. Sosiale medier har derimot en oppgang på 7 prosent, som tilsvarer over 10 millioner.

TV-omsetningen har en tilbakegang på hele 8,2 prosent og som tilsvarer omtrent 46 millioner sammenlignet med samme periode 2023.

– Det er nok slik at mange annonsører er litt på vent i forhold til hva de skal bruke av investeringer i 2024. Vi ser at det spesielt går ut over TV som er store investeringer for en annonsør. Digitalt har også en tilbakegang, men mindre enn totalmarkedet. Det mest overraskende med de digitale mediene er at faktisk video går kraftig ned. Det er jo tidlig og her forventer vi vekst utover året, sier Jarle Thalberg.

Fortsetter å øke

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på nærmere 12 millioner fra samme periode i 2023. Det er en oppgang på 14,4 prosent. Radio har en oppgang 8,5 prosent og utgjør over 6 millioner. Podkast viser til nærmest en dobling fra samme periode i fjor på 98,5 prosent, og dette utgjør over 5 millioner kroner.

– Vi har sett at Radio, og også Podcast, har hatt sterke tall i det siste og det viser også de første tall fra Mediebyråforeningen. En vekst på 8,5 prosent for radio er sterkt med tanke på den veksten de hadde i fjor. Podcast har fått god fart og da blir joprosentveksten ekstrem høy siden det er lite volum, forklarer Thalberg

Mbf februar 24

Flere mediekategorier med nedgang

Utendørsreklame starter året med en nedgang på 7 prosent har, og har en omsetningsnedgang på over 7 millioner kroner.

– Noe overraskende er det at utendørs har såpass stor nedgang. Her forventer vi fortsatt en vekst for året. Forklaringen er sammensatt, men skiftet av Sporveiskontrakten kan nok tenkes å ha påvirket tallene noe i perioden, sier Thalberg.

Også kino har en mer forsiktig inngang på året, med en nedgang på 4,8 prosent, som utgjør nærmere 1,4 millioner.

Printmedier og DM fortsetter den negative trenden og omsetningen via disse kanalene er redusert med i underkant av 20 millioner fra samme periode i fjor, hvor DM står for en nedgang på nærmere 11 millioner (ned 14,5 prosent).

– Det at print går videre ned følger den trenden vi har sett i mange år og er helt i tråd med de prognoser vi har. Kino er også ned, men kino er veldig preget at hvilke filmer som går så her vil vi få løft når det er store titler på lerretet da kino normalt vil være tilnærmet fullsolgt, understreker Thalberg.

– Totalt sett så er nedgangen som forventet og vi tror første kvartal blir svakt. Vi tror derimot at vi får en økning utover året så vi er veldig spent hva vi ser når vi går inn i andre kvartal, avslutter Thalberg.