Arbeider av Geelmuyden Kiese

Stepp opp foreldregamet!

Geelmuyden Kiese for Lotteri- og stiftelsestilsynet, Medietilsynet

Fikk hatet til å forsvinne

Geelmuyden Kiese for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Et nytt syn på realfag

Geelmuyden Kiese for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

The Truck Driver’s Mother

Geelmuyden Kiese for Treparts bransjeprogram transport