Arbeider av Sølvsuper

Vil skjerme barn mot konfliktfylte samlivsbrudd

Sølvsuper for HELP forsikring / Goal for Children

Wallmans Surprise!

Sølvsuper for Wallmans Oslo

Tre roser, fire jenter

Sølvsuper for Det Norske Arbeiderparti