Priser vunnet av TRY

Diplom, Promo og aktivering Gullblyanten 2016

Diplom, Film – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2009

Diplom, Aktivering Gullblyanten 2019

Diplom, Onlinefilm Gullblyanten 2016

Diplom, Integrert Gullblyanten 2017

Diplom, Film – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2014

Diplom, Utendørs/Omgivelser Gullblyanten 2017

Diplom, Effekt Gullblyanten 2019

Diplom, Samfunn Gullblyanten 2010

Diplom, Finans Gullblyanten 2012

Diplom, Stunt/Event Gullblyanten 2014

Diplom, Interaktive medier, annonser – enkeltarbeider og serier Gullblyanten 2009

Diplom, Kjøretøy Gullblyanten 2011

Diplom, Matvarer Gullblyanten 2010

Diplom, Håndverk Gullblyanten 2014

Diplom, Radio/Audio Gullblyanten 2016

Diplom, Omdømme Gullblyanten 2012

Diplom, Årets Håndverk - Art Direction – enkeltarbeider, serier og kampanjer Gullblyanten 2009