Resirkulert Lyd

Sendt inn av
Pulse Communications
Kunde
Grønt Punkt
Medieplassering
egne SoMe konti, Instagram, Facebook og YouTube
Undersøkelser viste at ungdom var dårligst i landet på kildesortering. Spørreundersøkelser blant ungdom i alderen 15-24, viste at flere av de yngste i målgruppen syntes at resirkulering var litt uinteressant og uviktig. Det langsiktige målet var å oppnå økt resirkuleringsgrad blant målgruppen. For å oppnå dette, og å øke ungdommens kunnskap om, og vilje til å resirkulere, måtte vi kommunisere til målgruppen gjennom deres «egne» kanaler, da målgruppen ikke vil endre holdninger gjennom instruksjon eller gjennom en ”ovenifra-og-ned kommunikasjon”. Vi ønsket derfor å bruke ungdommens forbilder til å fronte budskapet og skape engasjement rundt resirkulering, i form av en musikkbasert kampanje kalt Resirkulert Lyd, og kommunisere i de kanaler ungdommen selv er tilstede i. På kort sikt ønsket Grønt Punkt å skape engasjement blant ungdom rundt temaet resirkulering. Dette ville Grønt Punkt oppnå gjennom interaksjon i sosiale medier og i andre fortjente medier. På lang sikt ønsket man å øke resirkuleringsgraden blant ungdom i Norge. Måloppnåelse: Engasjementet i de valgte kanalene var enormt, og returgraden av alle emballasjeslagene, drikkekartonger, annen papp og kartong, plastemballasje, glassemballasje og metallemballasje har hatt en signifikant økning gjennom kampanjeperioden. Returgraden hos ungdom 15-24 år hadde økt med 8,58 prosentpoeng fra juni til oktober!

Bidragsytere

 • Kari Lill Ljøstad
  Ansvarlig hos kunde
 • Hanne Marit Normann
  Annet (må beskrives)
 • Jørgen H. Kaada-Rønning
  Konsulent
 • Martin Haukaas
  Kreativ leder
 • Gunnar Greve
  Annet (må beskrives)
 • Liv Johansen
  Annet (må beskrives)