Årsmøte i Kreativt Forum

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Kreativt Forum og Servicekontoret for Kreativt Forum tirsdag 16. mai kl 09:00-10:30. Årsmøtet avholdes digitalt.

Arrangeres av Kreativt Forum

Kfmagasinetomslagsiste 110557


Tid: Tirsdag 16. mai 2023 kl 09:00 -10:30

Sted: meet.google.com/bke-sxvh-nrb

Foreløpig agenda:

Sak 1 Godkjennelse av dagsorden og innkalling

Sak 2 Valg av ordstyrer og to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 3 Styrets beretning

Sak 4 Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2022

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2023

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent enkeltmedlem for 2023

Sak 7 Fastsettelse av budsjett for 2023

Sak 8 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Sak 9 Valg av styre og styreleder

Sak 10 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 11 Valg av valgkomité

ca kl 11:15 Møtet avsluttes


Innspill til saker må være styret i hende senest innen mandag 2. mai kl 09:00. Saker meldes inn pr mail til styreleder Camilla Kim Kielland eller daglig leder Benedikte Løvdal.

Kunne du tenke deg å sitte i styret eller nominere andre til styreverv, kontakt leder i valgkomiteen, Kristian Schøning-Kristiansen.

Endelig agenda og underlag legges ut her senest en uke før møtet (NB! ligger på lukket medlemsområdet og krever innlogging).