Årsmøte i Kreativt Forum

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Kreativt Forum og Servicekontoret for Kreativt Forum mandag 23. mai kl 10:00 -11:30. Årsmøtet avholdes fysisk i Fredensborgveien 22F. Det er også mulig å delta digitalt.

Arrangeres av Kreativt Forum

Kfmagasinetomslagsiste 110557


Tid: Mandag 23. mai 2022 kl 10:00-11:15

Sted: Fredensborgveien 22F, Oslo eller digitalt: meet.google.com/mws-ccnj-yth

Endelig agenda:

Sak 1 Godkjennelse av dagsorden og innkalling

Sak 2 Valg av ordstyrer og to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 3 Styrets beretning

Sak 4 Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2021

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2022

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent enkeltmedlem for 2022

Sak 7 Fastsettelse av budsjett for 2022

Sak 8 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Sak 9 Valg av styre og styreleder

Sak 10 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 11 Valg av valgkomité

ca kl 11:15 Møtet avsluttes


Innspill til saker må være styret i hende senest innen mandag 2. mai kl 09:00. Saker meldes inn til styreleder Kristian Kristiansen eller daglig leder Benedikte Løvdal.

Kunne du tenke deg å sitte i styret eller nominere andre til styreverv, kontakt leder i valgkomiteen, Eldar Skylstad.

Endelig agenda og underlag legges ut her senest en uke før møtet (NB! ligger på lukket medlemsområdet og krever innlogging).