Årsmøte i Kreativt Forum

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Kreativt Forum og Servicekontoret for Kreativt Forum mandag 14. juni kl 10:00 -11:30. Årsmøtet avholdes digitalt på Zoom.

Arrangeres av Kreativt Forum

Kfmagasinetomslagsiste 110557


Tid: Mandag 14. juni kl 10:00-11:30

Sted: https://zoom.us/j/94676107097?pwd=UjR0ejB1aTZYUEJ1bFlkeTdIZ3VPUT09

Endelig agenda:

Sak 1 Godkjennelse av dagsorden og innkalling

Sak 2 Valg av ordstyrer og to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 3 Styrets beretning

Sak 4 Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2020

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2021

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent enkeltmedlem for 2021

Sak 7 Fastsettelse av budsjett for 2021

Sak 8 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Sak 9 Valg av styre og styreleder

Sak 10 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 11 Valg av valgkomité

ca kl 11:30 Møtet avsluttes


Innspill til saker må være styret i hende senest innen 10. juni. Saker meldes inn til styreleder Kristian Kristiansen eller daglig leder Benedikte Løvdal.

Endelig agenda og underlag legges ut her senest en uke før møtet (NB! ligger på lukket medlemsområdet og krever innlogging).