Årsmøte i Kreativt Forum

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Kreativt Forum og Servicekontoret for Kreativt Forum mandag 22. juni kl 14:00 -15:30. Årsmøtet avholdes digitalt på Google Meet. Det er også et begrenset antall plasser for de som ønsker å delta fysisk i Fredensborgveien 24A.

Arrangeres av Kreativt Forum

Kfmagasinetomslagsiste 110557


Tid: Mandag 22. juni kl 14:00-15:30

Sted: Google Meet: meet.google.com/mod-vohq-zys
Det er også et begrenset antall plasser for de som eventuelt ønsker å delta fysisk i Kreativt Forums lokaler i Fredensborgv 24A, Oslo.Av smittevernshensyn, ber vi om at de som ønsker å delta fysisk, sender oss en mail i forkant.

Endelig agenda:

Sak 1 Godkjennelse av dagsorden og innkalling

Sak 2 Valg av ordstyrer og to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 3 Styrets beretning

Sak 4 Fastsettelse av årsregnskap og balanse for 2019

Sak 5 Fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for 2020

Sak 6 Fastsettelse av medlemskontingent enkeltmedlem for 2020

Sak 7 Fastsettelse av budsjett for 2020

Sak 8 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

Sak 9 Valg av styre og styreleder

Sak 10 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 11 Valg av valgkomité

ca kl 15:30 Møtet avsluttes

Endelig agenda og underlag legges ut her senest en uke før møtet (NB! ligger på lukket medlemsområdet og krever innlogging).