Arbeider av Dinamo

OSL Love

Dinamo for Oslo Lufthavn

Mulighetenes flyplass

Dinamo for Oslo Lufthavn

Ny profil, NICE

Dinamo for NICE Entertainment Group OY

«Ingen liker å bli lurt»

Dinamo for Human-Etisk Forbund

OSL - 360 Magazine

Dinamo for Oslo Lufthavn

Profil - restaurant Alfred

Dinamo for Rune Pal og Terje Ness / Nobels Fredssenter

Nansenpasset 2011

Dinamo for Dinamo / Papirløskampanjen