58579 11676 original

Dinamo AS

Kommunikasjonshus

58585 51615 original

Dinamo er Norges mest kjente og komplette kommunikasjonshus. Vi hjelper små og store kunder med å utvikle strategier, ideer og løsninger som skaper begeistring, engasjement og resultater. Enten det er digitalt eller analogt, tradisjonelt eller langt utenfor boksen, jobber vi etter samme filosofi – kommunikasjon som oppleves som sann, relevant og oppsiktsvekkende skaper verdi for avsender. Vi er 55 ansatte med forskjellig spisskompetanse og vi jobber sammen i tverrfaglige team, for å løse våre kunders utfordringer.