58579 11676 original

Dinamo

Kommunikasjonshus

Sertifisert | KF-medlem 62
58585 51615 original

Dinamo er Norges mest kjente og komplette kommunikasjonshus. Det betyr at vi ikke bare løser én type oppgaver, men hele spekteret på tvers av alle kanaler. Vi hjelper små og store kunder til å snakke med én stemme, vise ett ansikt. Da skjønner flere hva du sier – og hvem du er. Dinamo utvikler strategier, ideer og løsninger som skaper begeistring, engasjement og resultater – i betalte, fortjente og egne medier. Enten det er digitalt eller analogt, tradisjonelt eller langt utenfor boksen jobber vi etter samme filosofi – kommunikasjon som oppleves sann og relevant skaper verdier for avsender. Her finner du et utvalg jobber vi er stolte av. Vi består av om lag 70 ansatte, organisert i spesialiserte fagområder som samarbeider om å løse kundens strategiske utfordringer på alle kommunikasjonsflater, innenfor Design, identitet, merkevarer, reklame, PR, tjenesteutvikling, redaksjonelle produkter og magasiner.