Arbeider av Dinamo

Profil - restaurant Alfred

Dinamo for Rune Pal og Terje Ness / Nobels Fredssenter

Nansenpasset 2011

Dinamo for Dinamo / Papirløskampanjen

OSL - Ski VM

Dinamo for Oslo Lufthavn

OSL - 1 Time

Dinamo for Oslo Lufthavn

OSL - APP

Dinamo for Oslo Lufthavn

Nyttårskanonen

Dinamo for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark

Nyttårskanonen

Dinamo for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark