Arbeider av Dinamo

OSL - Ski VM

Dinamo for Oslo Lufthavn

OSL - 1 Time

Dinamo for Oslo Lufthavn

OSL - APP

Dinamo for Oslo Lufthavn

Nyttårskanonen

Dinamo for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark

Nyttårskanonen

Dinamo for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Jublekalender

Dinamo for Visit Denmark

De viktigste minuttene

Dinamo for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Comfort Filmer Bad og Kjeller

Dinamo for Comfort-Kjeden AS

Skyt en resepsjonist

Dinamo for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap