Arbeider av Per Høj

Telefon fra Hamar

Per Høj for Norsk Tipping

Nytt miljøarbeid fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten Oslo kommune

Bokstavdonasjon for organdonasjon

Per Høj for Stiftelsen Organdonasjon

Ny profil for NOAS

Per Høj for Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Ren jul fra Saatchi

Per Høj for Renovasjonsetaten

Jeg søler ikke, jeg lager drivstoff

Per Høj for Oslo kommune, Renovasjonsetaten (REN)