85927 b77c0 original

Per Høj

Sertifisert | KF-medlem 77
85928 ee035 original

Markedsførere har aldri hatt kraftigere verktøy i enn i dag. Men bransjens iver etter å være først til å spesialisere og posisjonere seg har ført til at vi har mistet fokuset på det det egentlig handler om. Vi fokuserer så mye på verktøyene at vi glemmer hva verktøyene skal gjøre. Vi vil påvirke folk, men har glemt folka. Derfor startet vi Per Høj med bevisstheten om at vi aldri skal glemme folka. Vi skal være spesialister på det vi gjør med utgangspunkt i folk, fordi det er det det handler om og det er de vi skal påvirke. Det vi gjør starter og slutter med folk. For å påvirke dem må vi skjønne dem. Det er først da vi kan bruke våre verktøy på en effektiv måte. Vi kaller dette å bygge menneskelige merkevarer.