Det koster mye å ha lite

Kirkens Bymisjon og Anorak retter søkelyset mot barn som vokser opp i fattigdom i Norge.

KB

Snakk om fattigdom

Over 100 000 barn og unge vokser opp i fattigdom i Norge. Det er lett for oss å overse, fordi de er mestere i å skjule hvordan de har det. Dette viser en rapport utarbeidet av Kirkens Bymisjon som et ledd i deres arbeid med utsatte barn og unge.

Sammen med Anorak og Fastland har Kirkens Bymisjon laget en kampanje med «lifehacks» som skal riste litt i alle oss andre, for å få oss til å tenke oss om, og bry oss litt mer.

Besøk kampanjesiden her.

Andre involverte

C

Cathrine Wallenius Abramowsi

Casting

T

Tove Bø

Ansvarlig hos kunde