Det koster mye å ha lite

Kirkens Bymisjon inviterer til å prøve fattigdom.

Toppbilde

De sosiale forskjellene i Norge er større enn noen gang, men likevel tenker mange at den tiendedelen av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen, sikkert har det helt fint. For så bra er det å bo i Norge. Sannheten er at det er veldig krevende å ha mindre, i et av verdens rikeste land. Derfor har Anorak og Kirkens Bymisjon lage kampanjen Prøv fattigdom for å vise konsekvensene av fattigdom. Både økonomisk, men også hvordan det på virker alle aspekter av hverdagen.

Fattigdom påvirker mye mer enn økonomien, og det har vi laget et lite knippe filmer om, med siviløkonomen Hallgeir Kvadsheim.

fattig.no finner du en kalkulator som viser deg forskjellen mellom din økonomi i dag, og i tilsvarende livssituasjon under fattigdomsgrensen. I kalkulatoren på fattig.no får man ikke bare en differanse mellom deg selv og fattigdom, men også et budsjett for hvordan den nye inntekten kan disponeres. Dette budsjettet er basert på SSBs tall og fordeler pengene på de vanligste utgiftspostene i en husholdning.

Spar deg fattig

Dette budsjettet er en tydelig vekker for de som prøver, men vi ville også ta det litt lenger. Så, i samarbeid med spareappen Dreams har vi laget sparehacket Prøv Fattigdom. Der setter du av summen fra kalkulatoren til sparing, for å faktisk prøve hvordan det er å leve slik mange under fattigdomsgrensen gjør. I tillegg vil brukerne få notifications om uforutsette utgifter og andre utgifter som venter dem, for å virkelig kjenne på kroppen hvordan det er å leve med en slik økonomi. Vi utfordret også et utvalg politikere til å prøve selv, for å vise dem den økonomiske realiteten for over 10 % av befolkningen.

Abid Raja prøver fattigdom.

Med kampanjen ønsker vi å vise hva det innebærer å være fattig i Norge, og motbevise fordommene om at det ikke er så vanskelig. På den måten skal kampanjen vekke engasjement rundt konsekvensene av de økende sosiale forskjellene i Norge og bidra til å motvirke dem.

3
Kari Elisabeth Kaski prøver fattigdom.

Andre involverte

T

Tove Bø

Ansvarlig hos kunde

R

Ragnhild Kaski

Ansvarlig hos kunde

T

Trond Torsvik

Ansvarlig hos kunde