Eidsiva med ny logo

Eidsivas nye logo er startpunktet for å utvikle infrastruktur og nye bærekraftige løsninger for samfunnet.

Eidsiva KF

– Eidsiva har gjennomgått store endringer de to siste årene, og vi ønsker både internt og eksternt å tydeliggjøre Eidsiva som et ledende og bærekraftig infrastrukturkonsern på Østlandet, sier direktør for Kommunikasjon og Samfunn, Nils Kristian Myhre.

Etter salget av strømsalgs-selskapet Innlandskraft, og sammenslåingen med Hafslund Eco, er Eidsiva gått fra å være energikonsern til å bli et stort infrastrukturkonsern, som eier landets største nettselskap (Elvia), det tredje største fjernvarmeselskapet (Eidsivas Bioenergi) og som eier/disponerer av landets tredje største fibernett (Eidsiva Bredbånd).

– Det er over ti år siden dagens identitet ble lansert. Den nye visuelle profilen vil speile dagens strategi og forretningsområder, og bli felles for morselskapet/ konsernet og virksomhetene Bioenergi og Bredbånd. Den nye logoen skal være kjennemerket for hele selskapets visjon: Drivkraft for nye muligheter, sier Myhre.

Det er ANTI Hamar som i samarbeid med Eidsiva har jobbet med merkevarestrategi og identitet.

Eidsiva portretter KF
Bakerst i bildet ser vi kommunikasjonsdirektør Nils Kristian Myhre i Eidsiva og strategisk rådgiver og grunnlegger Kjetil Wold ANTI Hamar. Foran: daglig leder Ellen Østmoen i ANTI Hamar.

– Vi er selvsagt stolte av å lansere Eidsiva sin nye identitet, sier daglig leder i ANTI Hamar, Ellen Østmoen.

Siden starten i 1894 er Eidsiva idag et av landets største infrastruktur selskaper med over 1200 ansatte. Det vi ser idag er resultatet av et grundig strategisk arbeid. Tett dialog med beslutningstagere fra både KL, styret og de ulike virksomhetsområdene har vært avgjørende for å komme frem til det som skal være starten på et tydeligere og sterkere Eidsiva. Det visuelle konseptet, sammen med logo, tar utgangspunkt i hvordan Eidsiva som infrastruktur-selskap, punkt for punkt kobler på både samfunn, forretningsområder og deg som sluttbruker. Det stemmer godt med visjonen: Sørger for at samfunnet og du er på.

– Noe å tenke på når man skrur på lyset i lampa, gamer med de beste fiber-linjene eller varmer opp byens gater og skoler med miljøvennlig fjernvarme, sier strategisk rådgiver og grunnlegger i ANTI, Kjetil Wold.

Eidsiva lyskule.

I tillegg vil nettselskapet Elvia, i tråd med regulatoriske krav, ha egen logo, som også ANTI Hamar har utarbeidet, som visuelt skiller seg fra resten av Eidsiva-konsernet.

Omprofileringen vil skje gradvis, og i tråd med Eidsivas bærekraftprofil.

– Eidsiva har et stort fokus på bærekraft, det vil påvirke omprofileringen. De mest synlige flatene vil få en umiddelbar endring, mens når det gjelder for eksempel arbeidstøy og profilering knyttet til aktivitet for barn- og ungdom vil dette skje over tid, og gjøres på det tidspunktet det uansett ville være naturlig å trykke opp nytt tøy. Dette er både økonomisk og i et bærekraftperspektiv mest fornuftig, avslutter Myhre.