Endret logo for første gang på 184 år!

Flekkefjord Sparebank har vært en hjørnestein i Flekkefjord-regionen i snart 200 år. Banken er en av Norges aller eldste, og da de ville modernisere sin visuelle identitet og merkeløfte, var det første gang at noe har blitt gjort med logoen, noen gang.

FSB Identitet 01

Det var Fasett som fikk oppgaven med å revitalisere bankens uttrykk.

– Da Flekkefjord Sparebank trengte ny visuell identitet og merkeløfte, gikk vi til oppgaven med ærefrykt og historisk sus, forteller rådgiver i Fasett, Pål Hjorth Berge.

For Trond Fernblad og Bernt Henrik Kommedal ble hovedoppgaven å gjøre identiteten mer tidsriktig og imøtekommende, uten å miste historikken.

Det ble en omfattende jobb som innebar utvikling av ny logo, nytt merkeløfte og nytt og moderne visuelt uttrykk i alle flater – fra skilt og dekor til digitale animasjoner. Som en tradisjonsrik sparebank for Flekkefjord og hele regionen rundt ligger det mye historie og følelser i identiteten som har vært den samme siden bankens spede begynnelse.

– Derfor tok vi utgangspunkt i den eksisterende profilen, og tok med oss noen av elementene inn i den nye. Dette var også viktig for kunden, forteller Trond.

– Ja, historien er viktig for oss, og derfor har vi valgt å ta med oss mye av det gamle symbolet videre. Selv om vi kanskje fremstår mer minimalistiske i dag består logoen av mange av de samme elementene som tidligere. Vi har rett og slett modernisert den for digital bruk, i tillegg til å introdusere et mye mer fargerikt univers, sier Mailinn Ingebretsen Kjørkleiv, markeds- og kommunikasjonssjef i Flekkefjord Sparebank.

FSB Identitet 02
FSB Identitet 03
FSB Identitet 04
FSB Identitet 05
FSB Identitet 06
FSB Identitet 07
FSB Identitet 08

Et imøtekommende merkeløfte

Det nye merkeløftet: «Her for deg. Der du er.» kommuniserer en moderne, tilgjengelig og pålitelig bank som både følger deg gjennom alle livsfaser, men også i alle flater, inkludert de digitale.

– En bank som rett og slett er der når du trenger den - og der du trenger den, legger Martin Brurås til.

FSB Identitet 10
FSB Identitet 09
FSB Identitet 11
FSB Identitet 12
FSB Identitet 13
FSB Identitet 14
FSB Identitet 15

– Vi er virkelig stolte av det vi og Fasett har fått til sammen, avslutter en fornøyd Mailinn Ingebretsen Kjørkleiv, markeds- og kommunikasjonssjef i Flekkefjord Sparebank.