For hver generasjon blir vi stadig eldre …

LHL med nytt reklamekonsept hvor små barn blir brukt for å illustrere «bølgen» av eldre som vil trenge helsehjelp fremover.

Det offentlige helsevesenet makter ikke alene å dekke befolkningens behov for helsetjenester. Derfor har den ideelle helseorganisasjonen LHL åpnet et nytt sykehus på Gardermoen.

I samarbeid med Los & Co har LHL utviklet et reklamekonsept hvor små barn blir brukt for å illustrere «bølgen» av eldre som vil trenge helsehjelp fremover.

– Barn er en god metafor på kommende generasjoner. Dessuten har små barn og eldre til felles at de begge er avhengig av mennesker rundt dem, som vil dem vel og som kan legge til rette for at de får et godt liv. Barn er også en metafor for at investeringene i fremtidens helsevesen må starte nå, sier Andreas Opshaug Bakke, som er markedsdirektør for helsetjenester i LHL og ansvarlig for kampanjen.

– Side om side

– En aldrende befolkning og voksende helseproblemer gir et stadig større gap mellom hva det offentlige helsevesenet kan tilby og hva befolkningen ønsker og trenger. Med disse filmene ønsker vi å vise at vi står side om side med offentlige helsevesenet for å løse folks behov for helsehjelp, nå og i fremtiden, avslutter Bakke.