Hva kan du bli i framtiden?

Fasett har laget ny kampanje for Universitetet i Stavanger for å øke synligheten og presentere yrker som ikke ennå finnes.

65 prosent av barna som begynner på skolen i dag, vil komme til å arbeide i næringer og jobber som ennå ikke finnes. Det er i hvertfall World Economic Forums anslag. Så, hvor stor prosentandel av dem som skal begynne å studere høsten 2020 vil da arbeide i næringer og jobber som ennå ikke finnes? Hvilke yrker ser foreleserne ved Universitetet i Stavanger(UiS) at kommende studenter burde forberede seg til? Hvilke egenskaper og kunnskap krever framtiden, slik UiS anno 2020 ser det?

Vi fikk hjelp av en rekke professorer og vitenskapelig ansatte ved Universitetet, som både forsker, studerer eller underviser om framtidens krav og behov innen sitt fagfelt, og ba dem om å «prototype» noen nye jobber og stillingsbeskrivelser de så for seg som reelle i 2025-2030. Tilbake fikk vi da beskrevet og presentert Framtidens yrker, ti stillingstitler som alle som ønsker å ta fatt på høyere utdanning i dag bør forholde seg til.

Uis
Fasett fikk hjelp av en rekke professorer og vitenskapelig ansatte ved Universitetet og ba dem om å «prototype» noen nye jobber og stillingsbeskrivelser de så for seg som reelle i 2025-2030.


Ti framtidsyrker

De ti framtidsyrkene du allerede fra høsten 2020 kan utdanne deg til på Universitetet i Stavanger er datajournalist, spillpedagog, medisinsk teknolog, energiingeniør, romforsker, helseteknolog, Urban Risk Manager, opplevelsesdesigner, samspillsøkonom og bærekraftsleder.

Kampanjen tok utgangspunkt i samtaler gjort med de forskjellige foreleserne og og bestod av podcaster, filmer, intervjuer og kampanjeside/et eget konsept «Framtidens yrker» for Universitetet som er implementert i egne kanaler/sosiale medier.

Chezville har stått for filmproduksjon og podcast. Du kan se samtlige filmer her.