Men vil hun ha prinsen?

Over én million har sett filmen der Amnesty International, Anorak og Qvisten bruker Disney-magi for å skape oppmerksomhet rundt forslaget til ny samtykkelov.

88980 f0766 original

10. april får vi vite om Stortinget stemmer ja til å innføre en ny samtykkelov som tydeliggjør at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Amnesty International har fått hjelp av Anorak og Qvisten til å lage en tegnefilm som skal øke kjennskapen og åpne for debatt rundt det nye lovforslaget.


– Er det egentlig sånn at alle sovende prinsesser vil ha prins? Vi ønsket å lage litt god gammel Disney-magi ved å gjenskape et øyeblikk de fleste har et forhold til, men som mange kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom, sier Pål Høyer Andreassen, kreatør i Anorak.


– Gjennom tegnefilmklassikerne er det blitt gjort til barnelærdom at prinsen skal kysse den sovende prinsessen. Men om man flytter disse verdiene over til en sliten sofa på et sent nachspiel er det ikke sikkert at prinsessen er like klar for prins som i eventyrene. Når man ser det på denne måten synes vi det bare er rett og rimelig at ivrige prinser får seg en kongle i nøtta og tenker seg om litt. Intet samtykke, intet eventyr, sier kreatørkollega Magnus Høgberg Hansen.


Tegnet hver filmrute for hånd


For Qvisten, som står bak det omfattende animasjonsarbeidet, har det vært gjevt å vise frem at animasjon også kan brukes til å formidle viktige budskap.


– Vi var alle enige om at klassisk tegnefilm måtte bli teknikken når denne ideen skulle bli film. Det er et uttrykk som vi forbinder med noe hyggelig og uskyldig, så det oppstår en spenning når innholdet kontrasterer dette uttrykket. Og her ville vi ikke jukse, vi ville gjøre det på den gode gamle måten, der man tegner hver filmrute for hånd. Etter computer-animasjonens inntog er dette en teknikk som er i ferd med å havne i glemmeboka, så vi er svært stolte over å kunne bidra til å holde den i hevd med denne filmen, sier Fredrik Kiøsterud, general manager i Qvisten.


Viktig å informere


I desember 2017 kom nyheten om at den svenske regjeringen gikk inn for en samtykkelov. Liknende lover er også innført i Canada, Irland, Belgia, Tyskland, England og Skottland.


– Siden den svenske regjeringen kom med sitt forslag har flere vittige stemmer harselert med om du nå må signere kontrakter for hver gang du skifter stilling i sengehalmen. Dette ikke er tilfelle, noe som er svært viktig å få belyst her hjemme. En samtykkelov gjør ikke at du må ha med deg en advokat på soverommet. Målet er at du skal forsikre deg om at den du har sex med faktisk har lyst og er frivillig med på det før du setter i gang. Og at du skal få dette avklart i forkant, dersom du er i tvil, sier John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty Norge.