Orkestertalent

Oppgave: Å rekruttere musikalske talenter i aldersgruppen 13 - 18 for Stavanger Symfoniorkester. De unge musikerne blir en del av orkesteret for et år på utvalgte konserter og talentjakten fungerer som et mentorprogram. Prosjektet er en del av SSOs ambisjon om å være aktiv deltakende og utviklende for regionens musikkliv og støttes av Statoils sponsorprogram Morgendagens Helter. SSO leter altså etter musikalske talenter. Leting har et formspråk alle kjenner. Kampanjen låner formspråket/estetikken til en rekke nettinstitusjoner som Google, Youtube, Facebook, Wikipedia og Spotify og LAR MEDIENE SELV FORME BUDSKAPET. Målgruppen for kampanjen er media-savvy og er en del av en generasjon for hvilke det er like naturlig å SKAPE medieinnhold som å konsumere. Case video: https://vimeo.com/51047504 Reklamefilm: https://vimeo.com/51739137

23916 f43ca original
23917 24f12 original

Oppgave: Å rekruttere musikalske talenter i aldersgruppen 13 - 18 for Stavanger Symfoniorkester. De unge musikerne blir en del av orkesteret for et år på utvalgte konserter og talentjakten fungerer som et mentorprogram. Prosjektet er en del av SSOs ambisjon om å være aktiv deltakende og utviklende for regionens musikkliv og støttes av Statoils sponsorprogram Morgendagens Helter.

SSO leter altså etter musikalske talenter.
Leting har et formspråk alle kjenner. Kampanjen låner formspråket/estetikken til en rekke nettinstitusjoner som Google, Youtube, Facebook, Wikipedia og Spotify og LAR MEDIENE SELV FORME BUDSKAPET. Målgruppen for kampanjen er media-savvy og er en del av en generasjon for hvilke det er like naturlig å SKAPE medieinnhold som å konsumere.

Case video:
https://vimeo.com/51047504

Reklamefilm:
https://vimeo.com/51739137

Involverte byråer

Werksemd