«The Business of Gender Equality»

Handelshøyskolen BI trekker frem den økonomiske verdien av likestilling når de skal overbevise internasjonale studenter om å ta businessutdannelsen i Norge.

Kampanjen er en del av det internasjonale markedsføringskonseptet for BI, «Stand Out Go North». Konseptet tar tak i særegne forhold ved Norge for å gjøre landet til et mer attraktivt studieland.

– I årets kampanje ønsker vi å kommunisere at likestilling gir stor samfunnsøkonomisk gevinst og at det lønner seg å legge til rette for at kvinner jobber, også etter at de har fått barn. I Norge har vi langt på vei fått til dette. Andelen yrkesaktive kvinner i Norge er på 72,4 prosent, mens snittet i OECD-land kun er på 60,1 prosent, sier Anette Skott, Head of Marketing ved Handelshøyskolen BI.

Konseptet og studentenes erfaringer har blitt til en åtte minutter lang dokumentar.

– Som en ledende Handelshøyskole i Europa har vi et ansvar for å påvirke kunnskapsutvikling og utfordre status quo. Gjennom å knytte økonomi og likestilling tettere sammen håper vi å kunne bidra til en mer nyansert debatt, og gi nye generasjoner flere incentiver til endring, sier Skott.

Kampanjen startet i oktober og pågår fremdeles.

– Vi ønsket å engasjere målgruppen, få dem til å gjøre seg noen nye refleksjoner rundt likestilling. Vi inviterte derfor internasjonale studenter til Norge og The Gender Equality Experience, så de kunne se og erfare hvordan vi tilrettelegger for likestilling, og hvilke fordeler det har for norsk økonomi, sier kreativ leder Marianne Knutsen i Los & Co.

Det var en omfattende søkeprosess. 800 studenter deltok, og av dem ble seks stykker (fra USA, Kina, Russland, Tyskland, Mexico og Brasil) valgt ut til å bli med på et intensivt ukesprogram. I løpet av oppholdet møtte de studenter, politikere, næringslivsledere. I tillegg var de sammen med fedre i fødselspermisjon, for å se hvordan norske familier organiserer livene sine. Uken ble avsluttet 8. mars med en stor konferanse om likestilling.

Konseptet og studentenes erfaringer har blitt til en åtte minutter lang dokumentar, som i disse dager slippes i det internasjonale markedet.