C55 D0 E51 4 A62 4 B67 9 F8 F 8974484 F783 F

Jon Frogner

Kreativ leder, Maskinen

Variert bakgrunn som tekstforfatter, strategisk rådgiver, manusforfatter, journalist, fotograf og webredaktør. Bor på Stad, har kollegaer i Oslo.

Utdannelse

Cand.mag fra UiO, 1998 - Idehistorie, sosialantropologi, mediekunnskap

Jurytjeneste

Gulltaggen x 2