Harald Grenne

Kreativt Forum

Redaktør for dette nettstedet + altmuligmann i Kreativt Forum

Utdannelse

Halvstudert røver fra Blindern med mellomfag litteratur, grunnfag engelsk + en hel haug påbegynte, ikke-gjennomførte fag.