89320 c9a6f original

Terje Banken

Hausmann

Utdannelse

BA (Hons) | Siviløkonom, Business adm: Bachelor i sosialøkonomi, finans og markedsføring. Single Honours i markedsføring og kommunikasjon.

Jurytjeneste

ANFO Effekt 2012