Snøhetta kiman 2

Kim Andre Ottesen

Senior Designer & Developer, Snøhetta Design

Utdannelse

Westerdals 2010–13 – Bachelor Grafisk Design

Jurytjeneste

Visuelt 2016 – Digital Design, Gulltaggen 2021 – Design og Teknologi