85504 3a34e original

Morten Lervaag Jacobsen

Gambit Hill & Knowlton

Utdannelse

Skolegang: - Merkekommunikatør fra Norges Kreative Fagskole - Bachelor in Advertising fra Southampton Solent University